Skip to content Skip to footer

PROGRSIVNA SUZA FSIVAL 2023

18&19 AVGUS

SALAš NA RI VOD - VOJVODINA

MUZIKA + UMNOS + PRIRODA + KAMPOVANJ

LINEUP
Rogr Marinz

Lost & Found, Sudbeat, Armadillo Records

SRO UNDRGROUND

Lost & Found, Sudbeat, Einmusika Recordings

moional ouris

Sound Avenue, When We Dip, 3rd Avenue

Hobin Rud

The Soundgarden, The Purr, Homidaas

Missus

The Soundgarden, The Purr, One Of A Kind

NOHAN

All Day I Dream, Anjunadeep, Crosstown Rebels

BOK

KINETIC VIBE, SILLY HEADZ

IGOR D.

PROGRESIVNA SUZA

FUZIJA

DOBR NRGIJ

PRIROD, MUZIK I

DRUzNJA

Ša j avanura? o j nko iskusvo koj sbi priušimo iz znaižlj, sa ciljm zadovoljsva. Upravo o vam AVANURIJA nudi: jdinsvno iskusvo, dobijno fuzijom dobr nrgij, prirod, muzik, družnja i raznih drugih akivnosi, a sv sa ciljm – zadovoljsva. 

18. i 19. avgusa najsrasvniji ljubitlji progrsiva imac priliku ponovo cui neka od najvcih imna lekronsk muzike na jdinvnom fsivalu pod nazivom AVANURIJA. Mso dšavanja j poznao – “Salaš na ri vode” u uriji.

AVANURIJA POCINJ ZA:
Days
:
Hours
:
Minutes
:
Seconds
Play Video